Skip to content

Orel v germánských souvislostech

Leden 15, 2010

Použití orlích nebo obecně ptačích spon okolo 5. a 6. století n. l. je tradiční záležitostí germánského světa, archeologické nálezy z germánských pohřebišť té doby pocházejí i z našeho území, i když nejsou tak honosné. Užití orla možná souvisí s původním „totemovým” zvířetem starých Germánů (kromě divokých kanců, jelenů, vlků), případně se může vztahovat na indoevropský svět obecně – před přijetím českého lva (Přemysl Otakar II.) byla hlavním znakem Přemyslovců plaménková orlice.

Takzvaný meč Karla Velikého, zhotovený ve dvanáctém století:

Gótská opasková přezka s orlicí z jižního Ruska, stříbrná se světlými drahokamy. Souvisí s tažením germánského kmene Gótů. Pocházeli pravděpodobně z oblasti dnešního Švédska. V 1. století n. l. žijí Gótové na území dnešního Polska. Poté postupují přes dnešní Rusko k Černému moři, kde se věnují pirátství. Jsou rozděleni na západní (Vizigóty) a východní (Ostrogóty). Západní Gótové skončili nakonec až v dnešním Španělsku (5.století n. l.) a východní Gótové v dnešní Itálii (5. století n. l.). Přítomnost germánských Gótů na východě Evropy lze samozřejmě vysledovat i z jiných nálezů, než je tato opasková přezka, například hrot kopí s runovým nápisem, v tomto případě z Ukrajiny. Je pravděpodobné, že nepatrná část Gótů na východě i zůstala a nepodílela se na pozdějším dobývání zbytků Římské říše. Podle některých zdrojů se ještě v šestnáctém století na Krymu používala slova, jež odpovídala gótské starogermánštině, zaznamenané ve Wulfilově překladu bible.

Ostrogótská zlatá brož z pátého až šestého století, vykládaná granáty (almadiny). Pochází z domagnanského pokladu (pokud není více totožných kusů). Byla nalezena na území dnešní Itálie a byla možná současníkem krále Theodoricha (Theodorichovo mauzoleum v Ravenně).

Štít císaře Jindřicha VI. (zemřel 1197) z Heidelberského zpěvníku. Orlice se stala symbolem zaštiťujícím pilíře řísšké moci – politickou sílu, Německý řád, města a německou hanzu. Vpravo nahoře dvouhlavá orlice Bedřicha II. z roku 1250. Vpravo dole hanzovní orlice ze čtrnáctého století.

Říšská orlice z roku 1410 s rudým jazykem a pařáty.

Trumpeta s říšskými vlajkami císaře Maxmiliána I. Vpravo prapor z doby Karla VI. z 18. století.

Orlice z patnáctého století. Znakem Svaté říše se stává dvouhlavá orlice, které císař přidává nad hlavu svatozář.

Rok 1500, doba vlády Maxmiliána I. Orlice nese na hrudi štít s rodovým znakem císaře, který je složený ze štítů Burgundska a Rakouska.

Orlice Josefa II. z let 1780. Orlice nese na hlavě rakouskou korunu, na převýšení štítu koruny Čech a Uherska. Hrudní štít je složen ze znaků habsburských korunních zemí – Rakouska, Uherska, Burgund, Sedmihradska, Lotrinska, Kastilie, Lombardie, Milána, Brabantska, Čech a Polska.

Orlice ze sklonku první Říše z roku 1806. Císař se od roku 1804 do roku 1806 honosil titulem Císař rakouský.

Orlice Německého svazu (Deutsches Bund) z roku 1848, zbavená symbolů habsburské dynastie a císařské moci.

Orlice Bismarckovy říše (1871 – 1918) nesoucí na hrudi pruský erb, který byl odvozen ze znaku Řádu německých rytířů. Černo-stříbrné čtvrcení je rodovým znakem Hohenzollernů. Dvouhlavá císařská orlice nahrazena jednohlavou.

Obrázky: Waldemar Wucher (z čas. Böhmen und Mähren, 1943)

Úvod a zprávy dotýkající se gótských předmětů sestavil  H

související článek: Tolkienův orel

About these ads
Komentáře: 9 leave one →
 1. Petr permalink
  Květen 21, 2013 10:42 am

  Petr. Neporadil by mi někdo prosím, jaký je rozdíl mezi Habsburskou a Ruskou orlicí (orlem).

 2. Myslič permalink
  Květen 3, 2012 2:21 pm

  Možná by stálo za to, připomenout, že Oficiálním symbolem Svaté říše Římské národa německého, se stal dvouhlavý orel až po definitivním pádu Konstantinopole. Do té doby to byl znak pouze císaře „všech Římanů“. Konstantinopolský basileos tak dával najevo, že je právoplatným imperátorem nejen Západu, ale i Východu. Po dobytí Byzance začli používat tento symbol (a já bych řekl, že právoplatně) vládci Ruska, spolu s carským titulem. Měli na to nárok z toho důvodu, že Rurikovci (i jejich vedlejší větev Romanovci) byli svázani s basilei rodovými svazky. Což u Habsburků tvrdit nelze. Podobně si dvouhlavého orla usurpovali i Srbové a Albánci. U těch Albánců je to proto, že si ho jako symbol protitureckého odporu vybral hrdina Skanderbeg.

 3. Duben 25, 2012 10:43 am

  Díky za upozornění. Už si nepamatuji původní název článku, ale opravil jsem to.

 4. Hanz permalink
  Duben 25, 2012 9:55 am

  Zásadní chyba – ne „orlice“ ale „OREL“. Rakouský „doppeladler“ se překládá jako orel, jednohlavý orel pak jako ORLICE. Je to např. moravská orlice, slezská orlice apod. Vychází to z heraldického názvosloví pro heraldické figury.

 5. Leden 18, 2011 8:41 am

  Gótská orlice se slunečním symbolem, pěkný kousek: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Fibula_gotica_a_forma_di_aquila.JPG

 6. Květen 2, 2010 6:38 am

  Dík.

 7. Christine Weile permalink
  Duben 28, 2010 10:18 am

  Dobrý den,
  chci velmi pochválit Vaše stránky! Byly mi k užitku!
  Christine

 8. Leden 17, 2010 10:44 am

  Pravda, díky! Opravím to ještě dnes.

 9. Andy permalink
  Leden 16, 2010 9:23 am

  Super článek. Jenom malá oprava – orlice Josefa II. má na hlavě rakouskou korunu, uherská a česká koruna se nacházejí v převýšení štítu.

Napsat komentář

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Změnit )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Změnit )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Změnit )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Změnit )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.